Doradztwo

W każdej organizacji zachodzą procesy, które decydują o jej funkcjonowaniu i pozycji na rynku. Prawidłowe zarządzanie procesami pozwala na efektywne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa. Wiedza i doświadczenie naszych konsultantów pozwolą Państwu ustalić kluczowe procesy oraz  usprawnić je w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Naszą specjalnością jest rachunkowość zarządcza i jej wykorzystanie celem optymalizacji funkcjonowania firmy.

Pracując z klientami z różnych branż zdobyliśmy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu biznesplanów, memorandów inwestycyjnych oraz wycen spółek. Przy wycenie spółek stosujemy wszystkie powszechnie używane metody (dochodowe, majątkowe, mieszane, mnożnikowe), których dobór jest uzależniony od przedmiotu wyceny oraz specyfiki branży. W razie potrzeby korzystamy z pomocy biegłych rewidentów oraz rzeczoznawców majątkowych.

Współpraca z Baltic Group pozwoli Państwu na skorzystanie z wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów z dziedzin finansów, controllingu, zarządzania oraz prawa i psychologii, zdobytego podczas realizacji wielu projektów. Dla naszych Klientów świadczymy usługę zewnętrznego dyrektora finansowego. Powierzenie nam pełnienie takiej funkcji pozwoli Państwu skupić się na strategicznych aspektach funkcjonowania własnego biznesu.

W ramach usługi zewnętrznego dyrektora finansowego realizujemy następujące usługi:

  • wsparcie zarządu przedsiębiorstwa z zakresu finansów i rachunkowości
  • współpraca z działem księgowości oraz kontrolerem finansowym
  • prowadzenie działań mających na celu zwiększenie rentowności firmy
  • odpowiedzialność za współpracę z instytucjami finansowymi
  • nadzorowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • udział w podejmowaniu strategicznych decyzji
  • wdrożenie systemów budżetowania oraz procedur controllingowych
  • wdrożenie systemów zarządzania przedsiębiorstwem
  • nadzór właścicielski

Wraz z naszym zagranicznym partnerem InoDev możemy przygotować dla Państwa firmy plan rozwoju i ekspansji na zagraniczne rynki.