Dotacje

Nasza firma zajmuje się kompleksowym i skutecznym doradztwem w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy Unijnych oraz nadzorem i pomocą w realizowanych już programach. Monitorujemy i weryfikujemy możliwości pozyskania dofinansowania, przygotowujemy kompletną dokumentację aplikacyjną (wniosek, biznes plan, niezbędne załączniki), zajmujemy się rozliczaniem projektów i wnioskami o płatność.

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy Unijnych realizowaliśmy już przed wejściem Polski do struktur europejskich, poprzez projekty współfinansowane ze środków przedakcesyjnych PHARE, SAPARD, następnie w ramach poprzednich okresów programowania 2004-2006 (m.in. SPO, ZPORR), 2007-2013 (m.in. RPO, PO IG, PO KL, PROW) oraz innych tj. EOG Norway Grants, Baltic South czy NFOŚ, NCBiR, FIO czy PUP/PFRON.

W ramach udzielanej pomocy oferujemy następujące usługi:

 • weryfikacja możliwości pozyskania dofinansowania
 • wnioski o pomoc finansową wraz z wymaganymi załącznikami
 • wnioski o płatność, rozliczanie projektów
 • nadzór nad zgodnością prowadzonej inwestycji z wytycznymi programowymi
 • postępowania przetargowe zgodnie z wytycznymi programowymi oraz przepisami dotyczącymi zamówień publicznych
 • konsultacje i szkolenia w zakresie ewidencji i przechowywania dokumentów dot. składanego wniosku
 • konsultacje i szkolenia w zakresie przygotowania się do kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego jednostki

 Nasz zespół może ci pomóc na każdym z etapów tego trudnego procesu:

 • Pomożemy wybrać program i działanie, z którego należy aplikować, a następnie przygotować całą tę skomplikowaną dokumentację aplikacyjną
 • Po przygotowaniu i złożeniu dokumentacji, jesteśmy też do Twojej dyspozycji na etapie oceny wniosku o dotację dla firmy, na innowację, na ochronę środowiska lub inne inwestycje – wspólnie opracowujemy poprawki, pisma i ewentualne odwołania
 • Jeśli masz doświadczenie w korzystaniu z funduszy to już wiesz, że pozyskanie dofinansowania to nawet nie jest połowa drogi. Dopiero wtedy zaczyna się ciężka praca. Nie tylko ze zrealizowaniem projektu / inwestycji, ale w równym stopniu – z prawidłowym udokumentowaniem wydatków, zaksięgowaniem i rozliczeniem
 • Nawet po zakończeniu projektu, nie jesteś jeszcze wolny od obowiązków związanych z pozyskanym dofinansowaniem. Do końca okresu trwałości masz określone obowiązki sprawozdawcze, a w każdej chwili możesz być poddany kontroli

Naszym celem jest nie tylko poprawne napisanie wniosku, ale takie przygotowanie aplikacji, finansowania, poprowadzenie projektu - aż po rozliczenie końcowe, tak aby cały proces był realnym wsparciem w rozwoju firmy.