Leasing finansowy a leasing operacyjny

Leasing Operacyjny:

 • amortyzacja przedmiotu leasingu dokonywana przez firmę leasingową
 • wszystkie płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu
 • podatek VAT płacony jest razem z każdą ratą leasingową
 • umowa leasingu zawarta na czas określony, której okres nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu
 • po zakończeniu podstawowego okresu umowy istnieje możliwość:
  • przeniesienia własności przedmiotu umowy leasingu na rzecz klienta po wartości wykupu
  • oddania przedmiotu leasingu do dalszego użytkowania
 • do kosztów leasingobiorcy zalicza się koszty użytkowania przedmiotu leasingu np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp.

Leasing Finansowy:

 • swoboda w ustalaniu czasu trwania umowy i wartości końcowej
 • przedmiot leasingu jest składnikiem majątku firmy leasingobiorcy
 • kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy są odpisy amortyzacyjne oraz odsetki rat kapitałowych
 • w umowie tej nie ma wartości wykupu, korzystający staje się właścicielem przedmiotu leasingu po zapłacie ostatniej raty
 • umowa leasingu najczęściej zawierana jest na okres zbliżony do normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu
 • do kosztów leasingobiorcy zalicza się koszty użytkowania przedmiotu leasingu np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp.

Ze względów podatkowych ta forma leasingu może być korzystniejsza od leasingu operacyjnego dla firm opodatkowanych ryczałtem. W tej sytuacji bowiem decydującej roli nie odgrywa możliwość zaliczenia całości raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów, gdyż w tej formie opodatkowania wysokość kosztów nie wpływa na podstawę opodatkowania.