Aspekty prawne

Przepisy prawne normujące umowę leasingu:

 • Kodeks Cywilny (Art. 7091-18)
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawych
 • Ustawa o podatku od towarów i usług


Korzyści podatkowe dla Korzystającego:

1. W przypadku leasingu operacyjnego, korzystający do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

 • wstępną opłatę leasingową,
 • raty leasingowe,
 • wydatki związane z eksploatacją pojazdu,
 • koszty ubezpieczenia,
 • VAT – podatnik może odliczyć 60% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy, jednak łączna kwota odliczeń podatku w całym okresie użytkowania jednego samochodu, nie może przekroczyć kwoty 6000 zł.

2. Decydując się na leasing finansowy, korzystający do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

 • część odsetkową raty leasingowej
 • wydatki związane z eksploatacją pojazdu
 • koszty ubezpieczenia*
 • amortyzację pojazdu**
 • VAT *** - podatnik może odliczyć 60% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy, jednak łączna kwota odliczeń podatku w całym okresie użytkowania jednego samochodu, nie może przekroczyć kwoty 6000 zł

* W przypadku samochodu osobowego do kosztów podatkowych nie zaliczamy tej części składki przypadającej proporcjonalnie do wartości auta przyjętej na potrzeby ubezpieczenia ponad równowartość 20 tys. euro.
** Maksymalna kwota, która podlega amortyzacji to odpowiednik w złotych 20 tysięcy EUR przeliczonych po średnim kursie NBP z dnia przekazania samochodu do używania. Jeżeli samochód jest droższy, to nadwyżka nie stanowi kosztu prowadzenia działalności.
*** W leasingu finansowym podatek VAT od całości transakcji jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingowej